Po více než čtyřicetileté práci zednářského kroužku v Mariánských Lázních se v zednářském roce 1925 naplnilo dlouholeté přání svobodných zednářů a zednářský kroužek byl přeměněn v řádnou Lóži. Slavnostní Vnesení světla do Lóže „Goethe zum Tale des Friedens“ v Orientu Marienbad proběhlo v neděli 17. května zednářského roku 1925 v 11.30 hod. dopoledne v mariánskolázeňském hotelu Klinger, rukou Velkého Mistra Freimaurergroßloge „Lessing zu den drei Ringen“ in der Tschechoslowakischen Republik, Dr. Adolfa Girschicka.


Ještě před obsazením pohraničí Československa německým wehrmachtem 1. října 1938 byla Lóže „Goethe zum Tale des Friedens“ v Orientu Marienbad uspána. Mnozí židovští a němečtí zednáři nepřežili pronásledování nacistickým režimem, věznění a mučení v koncentračních táborech. Ti svobodní zednáři německé národnosti, kteří okupaci přežili, se pak po osvobození v r. 1945 dostali do zajetí a po návratu ze zajateckých táborů odešli nejčastěji do Německa nebo do Rakouska.


Svobodní zednáři z Mariánských Lázní se po sametové revoluci ve svobodné České republice rozhodli navázat na odkaz svých předchůdců a s pomocí a podporou bratří z Lóže č. 4 „U tří hvězd“ v Orientu Praha v Obedienci Veliké Lóže České republiky a bratří z Lóže Nr. 787 „Brudetreue an der Luisenburg“ v Orientu Wunsiedel – Marktredwitz v Obedienci Großloge der A. F. u. A. M. von Deutschland v zednářském roce 2002 uspanou lóži probudili.


Slavnostní obnovené Vnesení světla do probuzené Řádné a Dokonalé Jánské Zednářské Lóže č. 8 „Goethe v údolí míru“ v Orientu Mariánské Lázně v Obedienci Veliké Lóže České republiky proběhlo v sobotu 21. září zednářského roku 2002. Znovu probuzená lóže se tak stala první mimopražskou zednářskou lóží v rámci Obedience Veliké Lóže České republiky. Od svého probuzení pracuje v duchu svých předválečných tradic opět v rituálu, v němž pracují lóže v rámci Obedience Großloge der A. F. u. A. M. von Deutschland.

Obrázek 1

"a kdo hledá, nalézá, a kdo klepe, tomu bude otevřeno…"

info@gvum.cz
Obrázek 2