Důležité upozornění

1. ledna 2019 došlo na základě Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 ke sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o., s Oblastním muzeem v Mostě, p. o. Nová organizace nese název Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., se sídlem Čsl. armády 1360, 434 01 Most. Informace o programu a další informace najdete na muzeum-most.cz

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, je od roku 2001 spravována Ústeckým krajem. Svůj výstavní program realizuje v suterénním výstavním sále gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který svou velkolepou centrální dispozicí umožňuje rozsáhlé realizace malířských a sochařských retrospektivních výstav. Výstavní činnost je koncipována tak, aby výběr umělců v dlouhodobém časovém horizontu přiblížil nejen mostecké a ústecké veřejnosti tvorbu předních výtvarných umělců a uměleckých proudů 20. a 21. století. Kromě vybraných českých umělců prezentuje i tvůrce zahraniční, u kterých se zaměřuje zejména na oblast frankofonní, německou a finskou.

Cílem galerie je, aby návštěvník skrze prezentovaná umělecká díla a jejich estetickou kvalitu a uměleckou hodnotu, rozšířil a obohatil svůj cit k uměleckému dílu. Galerie spolupracuje se širokou kulturní veřejností, především se zaměřuje na práci s mládeží, kde je cílem naučit mladé návštěvníky zodpovědnosti a vztahu k bohatému duchovnímu a kulturnímu dědictví a skrze něj rozšiřovat schopnost komunikace a tolerance.

Náhled na kostel 1

GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ,
DĚKANSKÝ CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ

Náhled na kostel 2 Náhled na kostel 3 Náhled na kostel 4 Náhled na kostel 5 Logo GVUM Průhled do galerie Most

Otevřeno každý den mimo pondělí od 9:00 do 17:00

Vstupné:

plné: 20 Kč (dospělí)

snížené: 5 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé rodinných pasů)

zdarma: Děti do 6 let, pedagogický doprovod, studenti a pedagogové uměleckých škol a dějin umění, novináři, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, ICOM, RGČR, AMG, NPÚ.

Náhled na kostel 6

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZŘIZOVANÁ ÚSTECKÝM KRAJEM
KOSTELNÍ 289
434 01 MOST, CZECH REP.
TEL. 725007315