Následující výstava - Současná česká mozaika

SOUČASNÁ ČESKÁ MOZAIKA

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

11. 1. – 28. 4. 2019

v podzemních výstavních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Vernisáž 10. 1. 2019 v 17 hodin

 

Za posledních sto padesát let, od doby historismů a secese dodnes, se výtvarná díla provedená technikou mozaiky stala významnou součástí životního prostředí a vizuální kultury našich měst. Především pro svou trvanlivost, krásu materiálu a barev, pestrost výrazu, ale i pro monumentální vyznění. Právě monumentalita byla důvodem, proč se mozaika těšila velké oblibě i v minulých padesáti letech nedemokratického režimu a tento umělecký druh tak dodnes bývá spojován právě s ním. Neprávem!

To, že mozaika není (jen) „socialistickým uměním“, ukazuje předkládaná výstava Současná česká mozaika. Cílem je představit mozaiku jako umění nesmírně pestré, rozmanité, s obrovskou šíří úhlů pohledu, možností přístupu, materiálové variability, jako umění uplatňující se v užitkových předmětech, v architektuře i jako volná autonomní díla umístěná v interiéru i v krajině. Výstava prezentuje práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století po současnost.

Před rokem 1989 bylo výtvarné umění pro architekturu preferovaným a bohatě dotovaným oborem. Zákonem předepsaný podíl z rozpočtu každé veřejné stavby určený pro „spolupráci s výtvarníky“ umožnil realizovat umělecká díla v architektuře v nebývalém množství i nebývalém rozsahu. Mozaiky, které vznikly před rokem 1989, zastupuje v expozici dílo jediného umělce – Martina Sladkého. S jeho tvorbou se prostřednictvím mozaiky můžeme dodnes setkat ve veřejném prostoru, například v pražském metru.

Po sametové revoluci byla státní podpora pro veřejné umění bez náhrady zrušena a pracná a nákladná technika mozaiky hledala uplatnění o dost obtížněji. Po zániku specializované mozaikářské dílny pod Ústředím uměleckých řemesel neexistoval ani systematický přístup k restaurování a péči o dochované dědictví, a mozaika se tak přesunula spíše do sféry privátní. Přesto výtvarná působivost i meditativní ráz tvorby způsobuje, že mozaika si stále nachází své příznivce.

Je opravdu příznačné, že se tato výstava koná právě ve městě, kde má mozaika velmi výraznou pozici ve veřejném prostoru. Most je město mozaikám zaslíbené, mnohé z nich ještě čekají na své docenění a především na citlivou a zevrubnou revitalizaci.

Na základě setkání jednotlivců, kterým není osud mozaiky lhostejný, vzniklo sdružení Art a Craft Mozaika. Již sedmým rokem se zasazuje o popularizaci a propagaci muzívního umění prostřednictvím výstav, workshopů, přednášek či publikací, ale také o péči o muzívní dědictví či vlastní autonomní tvorbu.

Věříme, že předkládaná výstava nadchne pro umění mozaiky i vás!

MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D., autorka výstavy

Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., kurátorka výstavy

Vydáno: 2. 1. 2019 Naposledy upraveno: 2. 1. 2019 10:19 Vytvořil: Mgr. Lucie Černá Seznam aktualit