Galerie výtvarného umění v Mostě

Galerie des beaux-arts de Most

Gallery of fine arts in Most

Galerie der Bildenden Künste in Most

Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, je od roku 2001 spravována Ústeckým krajem. Svůj výstavní program realizuje v suterénním výstavním sále gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který svou velkolepou centrální dispozicí umožňuje rozsáhlé realizace malířských a sochařských retrospektivních výstav. Výstavní činnost je koncipována tak, aby výběr umělců v dlouhodobém časovém horizontu přiblížil nejen mostecké a ústecké veřejnosti tvorbu předních výtvarných umělců a uměleckých proudů 20. a 21. století. Kromě vybraných českých umělců prezentuje i tvůrce zahraniční, u kterých se zaměřuje zejména na oblast frankofonní, německou a finskou.

Cílem galerie je, aby návštěvník skrze prezentovaná umělecká díla a jejich estetickou kvalitu a uměleckou hodnotu, rozšířil a obohatil svůj cit k uměleckému dílu. Galerie spolupracuje se širokou kulturní veřejností, především se zaměřuje na práci s mládeží, kde je cílem naučit mladé návštěvníky zodpovědnosti a vztahu k bohatému duchovnímu a kulturnímu dědictví a skrze něj rozšiřovat schopnost komunikace a tolerance.

Náhled na kostel 1

GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ,
DĚKANSKÝ CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ

Náhled na kostel 2 Náhled na kostel 3 Náhled na kostel 4 Náhled na kostel 5 Logo GVUM Průhled do galerie Most

Otevírací doba:

1.10. - 30.4. - denně mimo pondělí 9-17

1.5. - 30.9. - denně mimo pondělí 10-18

Vstupné:

Dospělí - 20 Kč

Děti, důchodci, držitelé ZTP - 5 Kč

Na vstupné zdarma mají nárok: školní doprovod, studenti uměleckých a uměnovědných oborů středních a vysokých škol. Jsme taky členové projektu Rodinné pasy

Náhled na kostel 6

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZŘIZOVANÁ ÚSTECKÝM KRAJEM
KOSTELNÍ 289
434 01 MOST, CZECH REP.
TEL. 725007315